Ihagee Brands, Schutzmarken, Marques déposées
 

Deutschland  Germany  l'Allemand

DE170343 1942.12.21 Photoklapp
DE186610 1913.08.25 Sonne und Mond (Sun and Moon)
DE298535 1922.10.25 Ihagee
DE298536 1922.10.25 Ultrix
DE298841 1922.10.25 Junge, Paff, Hund, Stuhl, boy with Paff and dog
DE302540 1922.10.25 MICROBIE
DE302929 1922.10.25 PAFF
DE309203 1923.09.20 "LUMIMAX"
DE350236 1925.10.22 SOL
DE424260a 1929.11.25 Exakta (Ihagee, Dresden)
DE424260b 1999.11.26 Exakta Verlängerung (prolongation) (Jos. Schneider, Bad Kreuzbach)
DE435371 1931.04.04 Pepita
DE441591 1931.04.16 Ganymed
DE443081 1931.12.01 Nieda
DE443151 1931.08.17 Mini
DE449870 1931.11.05 Parvola
DE452985 1932.10.31 Repro-Lumimax
DE465621 1934.01.11 Exakta Junior
DE489839 1936.10.05 Kine-Exakta
DE490169 1936.10.03 Exaktula
DE499401 1937.05.04 Exaktar
DE504368 1937.08.28 Procolor
DE507228 1938.06.18 Procolor
DE508456 1937.12.04 Minicam
DE523201 1940.03.02 Soluna
DE614570 1950.02.11 EXAKTA Varex
DE618610 1950.02.11 Exa
DE631395 1951.07.02 VX im Rahmen ; in frame. encadré
DE678964 1954.04.03 Kolpofot (Ihagee, Dresden)
DE743894 1960.02.17 Exaphot (Exaphot Optik GmbH, Berlin)
DE748576 1960.07.16 Exaflex (Exaphot Optik)
DE748577 1960.07.16 Examat (Exaphot Optik)
DE748578 1960.07.16 Examatic
DE761994 1961.01.21 Photigee (Ihagee, Frankfurt)
DE766429 1962.06.20 Exaktar (Ihagee, Frankfurt)
DE766430 1962.06.20 Exar (Ihagee, Frankfurt)
DE766431 1962.06.20 Exagon
DE766432 1962.06.20 Exaktacolor
DE766935 1962.09.18 Ihagee Exakta (Ihagee, Frankfurt)
DE766936 1962.09.18 Ihagee Exa
DE777714 1961.06.23 Exarette (Ihagee, Frankfurt)
DE811565 1965.01.09 Exakta REAL (Ihagee, Frankfurt)
DE813854a 1965.10.30 EXAKTAREAL (Ihagee, Berlin)
DE813854b 1975.10.30 EXAKTAREAL (Marke gelöscht)
DE857994 1968.02.19 ELBAFLEX (Ihagee, Dresden)
DE858251 1968.02.19 ELBAMAT (Ihagee, Dresden)
DE900781 1971.02.18 Varex (Ihagee, Berlin)
DE910841 1971.10.01 Original EXAKTA Dresden (In schwarzem Viereck; in black square)

DD298535 Ihagee (Ihagee iV, Dresden)
DD424260 Exakta (Ihagee iV, Dresden)
DD605329 Exa (Ihagee iV, Dresden)
DD605332 EXAKTA Varex (Ihagee iV, Dresden)
DD617490 Ihagee-Exakta (Ihagee iV, Dresden)
DD638368 Original EXAKTA Dresden (Ihagee, Dresden)
 

Canada, UK, USA, Int

TMA220313 1992.04.12 IHAGEE expunged, failure to renew (Ihagee, Frankfurt)
TMA330866 2003.03.20 EXAKTA expunged (Exakta Photo, Berlin)
UK835571   1997.06.08 Exa Expired, unpaid (Ihagee, Dresden)
UK835572   1997.06.08 Exakta Expired, unpaid (Ihagee, Dresden)
US1160700  1981.07.14 EXAKTA (Foto-Cine Exakta, Vaduz, Liechtenstein)
INT94061    1936.11.16 Exakta (Ihagee, Dresden; in French, en Français)
INT241647  Exakta (Exakta Foto, Berlin)
INT295147  Ihagee (Ihagee iV, Dresden)
INT385013  EXAKTA (Ihagee, Dresden)
INT433612  EXAKTA (FOTO-CINÉ EXAKTA. Vaduz)